Cyfleusterau Lleol

Mae Aberystwyth yn dref brysur gyda llawer o gyfleusterau lleol ac atyniadau ar gyfer ymwelwyr yn ogystal a phobl yn ymweld a'r dref ar fusnes.

  • Mae'r Cambria yn darpar safleoedd swyddfa a chyfleusterau cynhadledd fforddiadwy i'w rhentu yn Aberystwyth ac mae wedi ei leoli yn ganolog mewn adeilad hynafol gyda golygfeydd arbennig dros Fae Ceredigion.
  • Mae gan Ganolfan Celfyddydau Aberystwyth ddwy neuadd fawr a llawer o safleoedd perfformio llai yn ogystal a sinema a phedair oriel. Mae'n cynnal dramau, ffilmiau, sioeau comedi a pherfformiadau byw ac mae yna ddau gaffi a dau far.
  • Mae sinema'r Commodore yn sinema teuluol annibynnol yng nghanol y dref sy'n dangos y ffilmiau diweddaraf o Hollywood.
  • Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn un o chwech llyfrgell yn y D.U. a gogledd Iwerddon sydd â'r hawl yn ôl Deddf Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol i wneud cais am gopi o bob llyfr, cylchgrawn a deunydd printiedig arall a gyhoeddir yno. Mae'n cynnwys mwy na phedair miliwn o gyfrolau printiedig. Maent yn cynnal arddangosfeydd a darlithiau yn rheolaidd.
  • Mae Rheilffordd Cwm Rheidol yn rheilffordd stêm gul sy'n cysylltu gorsaf Aberystwyth gyda golygfeydd godidog Pontarfynach.