Golygfeydd a Bywyd Gwyllt Aberystwyth

Cafodd Aberystwyth ei disgrifio unwaith fel "y man lle mae'r mynyddoedd yn dod lawr i gwrdd a'r môr." Mae'r golygfeydd yn wirioneddol odidog.

Llai na 5 munud o gerdded o ddrws Y Castell a byddwch chi wrth droed Pen Dinas, safle hen gaer o'r Oes Haearn. Mae'r golygfeydd ar ben y bryn yn anhygoel; ar ddiwrnod clir gallwch chi weld Ynys Enlli yng Ngogledd Cymru. Mae'r creigiau yn Nhan-y-Bwlch yn disgyn yn ddramatig i'r môr.

Yn yr haf fe welwch forloi llwyd yr Iwerydd yn gorweddian yn yr haul ar hyd y greigiau ar draeth graeanog Tan-y-Bwlch. Mae'r afon Rheidol yn llifo i'r môr yma ac ar hyd ei glannau mae cynefin unigryw ar gyfer yr unig frigiad o helygen y môr ymledol (isrywogaeth) yn y byd.

Yn aml fe allwch weld dolffiniaid Bae Ceredigion yn chwarae yn y dwr ar hyd glan y môr a llamhidyddion yr harbwr wrth y Marina.

Mae'r harbwr yn llawn cychod hwylio a physgota. Mae teithiau pysgota a bywyd gwyllt ar gael yn ystod tymor yr haf.

Mae'r hen odyn galch yn dal i fod yn Nhrefechan, ar draws y bont o Gwesty’r Castell. Mae yna enghreifftiau ardderchog o bensaernïaeth Fictorianaidd ac Edwardaidd ar hyd a lled y dref - mae Amgueddfa Ceredigion ei hun wedi'i leol un y Coliseum, hen theatr a sinema.