phone.png 01970 612 188

Llety

Mae pob ystafell wedi’i chynllunio’n unigol a’i gorffen at y safon uchaf yn y gwesty hwn sydd wedi’i ailwampio’n ddiweddar.

Mwy

Yr Ardal Leol

Tref fywiog yw Aberystwyth sy’n cynnig golygfeydd godidog a gwledd o ddiwylliant a threftadaeth.

Mwy

Sut i Archebu

Archebwch yn uniongyrchol yma neu ffonio 01970 612188  i fanteisio ar ein cynigion diweddaraf.

Mwy

Oriel

Mwy

Gwesty’r Castell Aberystwyth

Mae Gwesty’r Castell ar ei newydd wedd yn cynnig profiad cyfoes a llawn steil â’i ystod o ystafelloedd o’r Premiwm i’r Moethus gyda golygfeydd dros y môr.

Yn sefyll yn agos i rodfa hardd Y Ro Fawr sy’n edrych dros Draeth y De, yr harbwr, y marina a thiroedd y castell, mae Gwesty’r Castell o fewn pellter cerdded i ganol y dref a’r gorsafoedd trenau a bysiau.

O dan y gwesty mae Bar y Castell, bar lleol cyfeillgar sy’n cynnig dewis eang o gemau bwrdd ac amryw o gynhyrchion Cymreig gan gynnwys Wisgi Penderyn a thros 40 o fathau o jin sydd wedi’u dethol yn ofalus.

Cofiwch archebu’n uniongyrchol i gael y fargen orau sydd ar gynnig.

ARCHEBU

Llety

Mae pob ystafell wedi’i chynllunio’n unigol a’i gorffen at y safon uchaf yn y gwesty hwn sydd wedi’i ailwampio’n ddiweddar.

Mwy

Yr Ardal Leol

Tref fywiog yw Aberystwyth sy’n cynnig golygfeydd godidog a gwledd o ddiwylliant a threftadaeth.

Mwy

Sut i Archebu

Archebwch yn uniongyrchol yma neu ffonio 01970 612188  i fanteisio ar ein cynigion diweddaraf.

Mwy

Oriel

Mwy